Od Valvasorja do danes

Začetki smučarskega kluba Cerknica segajo v leto 1972, ustanovni datum pa je 15. julij 1973. Ustanovitelji so bili sledeči občani: Tone Skuk, Tomaž Skuk, Slavko Kranjc, Franc Korošec, Rudi Debevec, Vojko Debevec, Jure Gornik, Dano Hribar in Janez Zakrajšek.

Pripravljen je bil program delovanja v smislu učenja smučanja in pomoč osnovnim šolam z našega področja pri izvedbi začetnih smučarskih tečajev. Kot nalašč je bila v tistem letu zima izredno slaba in prav tako tudi naslednje leto, zato delo skoraj ni moglo zaživeti. V samem začetku delovanja se je klubu pridružilo skupno 90 članov.V začetku oktobra meseca smo pričeli s kondicijskimi treningi, ki so jih vodili: v Begunjah Franc Korošec, v Cerknici Tomaž Skuk in v Grahovem Vojko in Rudi Debevec.

Organizirali smo prve tekme v veleslalomu na Slivnici s pomočjo študentov iz občine in članov SK Cerknica. Kasneje sta se z delovanjem ostalih smučarskih klubov iz naše občine razvili tekmovanji za občinski in notranjski pokal. Pripravljali smo tudi teren za smučišče v Zatrepih, kjer naj bi delovala tudi smučarska vlečnica. Proga je bila dobro pripravljena, vendar žičnice ni bilo, ker ni bilo posluha za izgradnjo le-te. Kasneje so podoben sistem postavili na Kaliču in Blokah.

Zime so postale resnično snežene, zato smo si na Slivnici uredili dve sobici v Štalah, kjer smo preživeli veliko smučarskih sobot in nedelj. Smučali smo s pomočjo malih Tomosovih vlečnic,
kasneje s pomočjo kosilnice in ob koncu tudi z motornima vlečnicama, ki smo ju kupili s pomočjo TTKS in sponzorskimi sredstvi. Ena izmed teh vlečnic še vedno ob ugodnih snežnih razmerah deluje na Slivnici. Pripravljali smo tudi smučarske sejme, in jih še danes, kjer mnogi otroci lahko kupijo poceni smučarsko opremo. Potem pa so prišle zelene zime.

Po desetih letih slabih zim je klub v sezoni 1995/96 ponovno zaživel. Bilo je dovolj snega, članstvo se je povečalo in volje za delo je bilo na pretek. V tej in naslednjih sezonah smo bili nosilci občinskega pokala, saj smo organizirali večino tekem, in pomagali oživiti notranjski pokal.
Naši najmlajši so uspešno tekmovali tudi v pokalu Sladkosned, kar pa smo zaradi denarnih težav morali opustiti.

Aktivni postajamo tudi v kolesarstvu s tekmama: S kolesom ob Cerkniškem jezeru in Juriš k čarovnicam na Slivnico.

Petinštirideset let ni kratko obdobje v življenju neke generacije, ki je svoje amatersko delovanje zelo uspešno prenašala na mlajše člane. Danes deluje v našem klubu preko deset učiteljev smučanja, ki imajo diplomo Fakultete za šport v Ljubljani, vsako leto pa se izšola še kakšen.