Od Valvasorja do danes

Začetki smučarskega kluba Cerknica segajo v leto 1972, ustanovni datum pa je 15. julij 1973. Ustanovitelji so bili: Franc Korošec, Rudi Debevc, Vojko Debevc, Franc Krajnc, Rado Hlebec, Slavc Kranjc, Franc Ivančič Vasja Šega, Andrej Lah, Lojze Lah, Ivan Zabukovec, Jože Funda, Franc Funda, Lojze Škrabec in Dane Hribar.

Pripravljen je bil program delovanja v smislu učenja smučanja in pomoč osnovnim šolam z našega področja pri izvedbi začetnih smučarskih tečajev. Kot nalašč je bila v tistem letu zima izredno slaba in prav tako tudi naslednje leto, zato delo skoraj ni moglo zaživeti. V samem začetku delovanja se je klubu pridružilo skupno 90 članov.V začetku oktobra meseca smo pričeli s kondicijskimi treningi, ki so jih vodili: v Begunjah Franc Korošec, v Cerknici Tomaž Skuk in v Grahovem Vojko in Rudi Debevec.

Organizirali smo prve tekme v veleslalomu na Slivnici s pomočjo študentov iz občine in članov SK Cerknica. Kasneje sta se z delovanjem ostalih smučarskih klubov iz naše občine razvili tekmovanji za občinski in notranjski pokal. Pripravljali smo tudi teren za smučišče v Zatrepih, kjer naj bi delovala tudi smučarska vlečnica. Proga je bila dobro pripravljena, vendar žičnice ni bilo, ker ni bilo posluha za izgradnjo le-te. Kasneje so podoben sistem postavili na Kaliču in Blokah.

Zime so postale resnično snežene, zato smo si na Slivnici uredili dve sobici v Štalah, kjer smo preživeli veliko smučarskih sobot in nedelj. Smučali smo s pomočjo malih Tomosovih vlečnic,
kasneje s pomočjo kosilnice in ob koncu tudi z motornima vlečnicama, ki smo ju kupili s pomočjo TTKS in sponzorskih sredstev. Ena izmed teh vlečnic še vedno ob ugodnih snežnih razmerah deluje na Slivnici. Ohranili smo tudi tradicijo organiziranja smučarskih sejmov, kjer mnogi otroci po ugodnih cenah lahko kupijo smučarsko opremo.

Po desetih letih slabih zim je klub v sezoni 1995/96 ponovno zaživel. Bilo je dovolj snega, članstvo se je povečalo in volje za delo je bilo na pretek. V tisti in naslednjih sezonah smo bili nosilci občinskega pokala, saj smo organizirali večino tekem in tako pomagali oživiti notranjski pokal.

V septembru 2019 smo alpski sekciji dodali še sekcijo za biatlon in smučarski tek ter že spomladi 2020 pričeli z izgradnjo biatlonskega centra Srebrno jezero. Prvi kompleksni trening smo tam izvedli že v juniju 2020. 

Pozimi 2020/21 smo s pomočjo Občine Cerknica in Fundacije za šport kupili opremo za izdelavo snega in urejanje prog – dva snežna topova in teptalnik.

Petdeset let ni kratko obdobje v življenju neke generacije, ki je svoje amatersko delovanje zelo uspešno prenašala na mlajše člane.